Stakeholdersbijeenkomst Stichting Sirius en Bijzonderwijs

Op woensdag 2 oktober hebben we onze jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst gehad. Dit jaar wel net even anders. Met de fusie in het vooruitzicht, namelijk samen met Bijzonderwijs.

Hubert de Waard en Harry Dobbelaar hebben de stakeholders samen verwelkomd. Daarna werden de jaarverslagen van zowel Bijzonderwijs als Sirius gepresenteerd door Hubert de Waard.

René Peeters (bestuurlijk aanjager samenwerking onderwijs, zorg en jeugd) heeft een inleiding verzorgd in het kader van het verbeteren van de samenwerking met zorginstanties. Daarna zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de betekenis hiervan voor de nieuwe fusie-organisatie.

Kortom, het was een inspirerende en motiverende middag. Met na afloop een gezellige borrel.

 

 

Snapchat-982724342 Snapchat-982724342
Stakeholdersbijeenkomst Stakeholdersbijeenkomst
stakeholdersbijeenkomst1 stakeholdersbijeenkomst1