Persbericht sluiting 16e Montessori

Op 1 januari 2020 sluit schoolbestuur Sirius haar basisschool de 16e Montessori. Er is veel tijd en energie gestoken om ondanks het lerarentekort voor goed onderwijs te zorgen. Helaas is het ons niet gelukt om een vast team met voldoende bevoegde leerkrachten te formeren en zijn we genoodzaakt om deze school te sluiten. Wij vinden het uitermate verdrietig voor de leerlingen dat ze hun vertrouwde school en vriendjes en vriendinnetjes moeten verlaten. We doen er alles aan om de overgang voor de leerlingen zo soepel mogelijk te laten verlopen. De 110 leerlingen van de 16e Montessori worden in goed overleg met de ouders op omringende scholen geplaatst.

De 36 leerlingen van de groepen 6 t/m 8 gaan direct na de herfstvakantie naar een andere school. Dit doen we omdat voor deze groepen niet genoeg leerkrachten beschikbaar zijn. De overige leerlingen worden met ingang van de kerstvakantie overgeplaatst. De ouders van de leerlingen zijn donderdagavond 26 september op de hoogte gesteld.

Over stichting Sirius De openbare stichting SIRIUS is het bevoegd gezag van dertien basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs in Amsterdam Zuidoost. Ongeacht etnisch-culturele en sociaal-economische achtergrond is de doelstelling het realiseren van onderwijs op kwalitatief hoog niveau.

Noot voor de redactie:

Hebt u nog vragen dan kunt u contact opnemen met: Stichting Sirius Hubert de Waard, bestuurder a.i. 020 - 3116464

16e Montessori 16e Montessori